Har mörka ringar under ögonen, 55 år, BMI 29.
Är fillers rätt eller ett lyft?