Vanligt Resultat? Hur lång tid efter operation innan man ser ett slutresultat? Blir gropar i låren (celluliter) bättre, sämre eller oförändrat efter en fettsugning? Smärta efter operation?