Skulle ni avråda en 17-årig flicka från Sverige från att åka till Turkiet för att utföra en fettsugning. I så fall på vilka grunder?