Hej
I oktober 2012 gjorde jag en fettsugning av buk och utsida lår, i oktober 2013 gjordes en korrigering eftersom både buk och lår har både gropar och bulor. Justeringen gjorde tyvärr bara saken värre. Den plastikkirurg som gjorde fettsugningen säger att han enbart gör en korrigering och att jag kan vända mig till en annan klinik, han vill alltså inte se resultatet och göra en bedömning av sitt arbete. Nu till mina frågor: Hur fungerar det med second opinion? Om en annan plastikkirurg anser att den första gjorde ett dåligt arbete, vem betalar då min second opinion och ytterligare justeringar hos en ny plastikkirurg? Vad kan jag få för hjälp om jag inte lyckas få kontakt med min första plastikkirurg, han svara inte på mina mail och försök till diskussioner för ny bedömning och åtgärd.
Jag känner mig grundlurad och har lagt ut mycket pengar, jag ser ofta reklam i tidningarna om denna klinik som skriver ”Hos oss är du i trygga händer…….vi har kvalitetsgaranti och lång erfarenhet…………Resultat med omtanke”. Innan jag gjorde fettsugningen hade jag kollat om plastikkirurgen hade några anmärkningar hos Socialstyrelsen, det hade han inte så jag trodde att jag skulle kunna känna mig trygg med honom. Nu känner jag mig vilse, grundlurad, kränkt och önskar hjälp om hur jag kan driva detta vidare. Tacksam för svar från er.