Skip to content

Diagnostik av hjärtsjukdom vid implantat

Fråga

Hej!

Jag kontaktar er inte som patient utan som kollega. Jag har de senaste åren jobbet med olika undersökningar som studerar hjärnfunktion och då huvudsakligen hjärteko och myokardskint. Patienter som har implantat har jag träffat flera gånger. Vår diagnostik av potentiell hjärtsjukdom försvåras avsevärt av implantaten och när jag har frågat patienterna om de är medvetna om att implantaten gör att vi inte kan utföra lika säker diagnostik svarar de nekande. Jag pratade själv med en kirurg som arbetar med bröstcancer och hon svarade att hon inte hade en aning om att implantat påverkade framtida diagnostik av hjärtat. Så jag befarar att det finns en informationslucka.

Hur ser ni på frågan i föreningen.

Med vänlig hälsning,
Lena Forsberg
Specialistläkare klinisk fysiologi

Svar

Hej Lena! Detta är första gången jag hör något om detta. Kan du precisera mer på vilket sätt implantaten försvårar diagnostiken vid ultraljud och scint? moderna, närmast släta, implantat är ju mkt mobila på bröstkorgen, och bör kunna skjutas åt sidan när man t ex gör ett ultraljud? På vilket sätt påverkas scintigrafin? Jag är tacksam om du vill utveckla detta ytterligare! Med vänlig hälsning, Johan Nordquist Plastikkirurg Bellakliniken