Hej!

Jag kontaktar er inte som patient utan som kollega. Jag har de senaste åren jobbet med olika undersökningar som studerar hjärnfunktion och då huvudsakligen hjärteko och myokardskint. Patienter som har implantat har jag träffat flera gånger. Vår diagnostik av potentiell hjärtsjukdom försvåras avsevärt av implantaten och när jag har frågat patienterna om de är medvetna om att implantaten gör att vi inte kan utföra lika säker diagnostik svarar de nekande. Jag pratade själv med en kirurg som arbetar med bröstcancer och hon svarade att hon inte hade en aning om att implantat påverkade framtida diagnostik av hjärtat. Så jag befarar att det finns en informationslucka.

Hur ser ni på frågan i föreningen.

Med vänlig hälsning,
Lena Forsberg
Specialistläkare klinisk fysiologi