Jag fick nyligen en infektion i ett bröst (har implantat sedan 2008 (pip), bytta 2013 (mentor)) och blev tvungen att ta ut implantaten. Tester gjordes och det finns inga tecken på något malignt, utan infektionen gick över efter antibiotikakur. Jag blir bedrövad av att se mig själv i spegeln och vill så snart som möjligt sätta in nya implantat, ja så fort det är säkert. Hur länge bör jag vänta? Finns det en risk att det inte alls är en bra idé?