Vad finns det för fördelar att göra detta samtidigt rent medicinskt?