Skip to content

Buk och fettsugning samtidigt?

Svar

Bara en narkos. Enklare ur förberedelsesynpunkt, arbete, osv. Oftast något kortare operationstid eftersom nedsövning, uppdukning mm bara görs en gång.Ibland lättare för kirurgen att få överblick.