Skip to content

Bröstminsking

Svar

Hej, Du bör ha kraftigt förstorade bröst, det finns mått som man mäter och avgör volymen med. För att landstinget ska anse att en sådan operation faller inom skattefinansierad vård, bör minst 3-4 dl bröstvävnad behöva avlägsnas på varje bröst. Du bör vara färdigvuxen och normalviktig, dvs BMI max 25(om Du är över 50 år BMI under 27). Du måste vara helt rökfri och Du böra vara frisk nog för att klara en 2-3 timmar lång narkos samt ligga bra i de blodprover som tas före operation. Du bör heller inte planera att bli gravid inom närmsta året efter operation. Före operation görs också vanligen en mammografi som ska vara normal och inte bör vara äldre än ett år. Det är strikta regler som gäller för landstingsfinansierad bröstförminskning, är man överviktig eller bara önska ett lyft av brösten, men ej egentligen mindre bröst bekostas en sådan operation ej. Hälsningar Susan Sandahl, Plastikkirurg