Skip to content

Bröstimplantats placering

Fråga

Hej!
Jag försöker ta reda på vilka metoder som är lämpligast för bröstimplantat. Vad jag har hört så rekommenderar många inte att gå via armhålan vid insättning av implantatet. Vad låg som underlag till detta (utredning, erfarenhet osv)? Vilket år kom man fram till detta? Är detta också allmän praxis för plastikläkare i Sverige? Vad anser ni vidare om att bröstimplantatet isättning bakom eller framför bröstmuskeln? Vilket underlag har ni för denna rekommendation? Vilket år kom ni läkare på kliniken fram rekommendation var bröstimplantet ska ligga i förhållande till bröstmuskeln? Tack på förhand! Med vänlig hälsning Catrin Vingmar-Everbäck catrinv@gmail.com 0702509139

Svar

Det vanligaste är att bröstimplantat läggs in via snitt under brösten även om det också går bra att lägga snitten i armhålorna. Vad som är det vanligaste operationssättet varierar i olika delar av landet. Vad gäller position av implantaten framför eller bakom bröstmusklen är det också en fråga för bedömning. Det är vanligast att implantaten läggs under/bakom bröstmuskeln men i vissa fall till exempel vid ett litet ökat hudöverskott på brösten så kan en position ovanför/framför bröstmuskeln göra att huden fylls ut bättre. Nackdelen med att lägga implantaten framför bröstmuskeln kan vara att implantaten syns mer i övre delen av brösten. Det finns inga speciella årtal där dessa frågeställningar ändrats då det som sagt görs litet olika i olika delar av Sverige och framför allt påverkas av hur den enskilda patienten ser ut.