Jag opererade mina bröst den 7/3 på Bella kliniken i Hbg. Jag tvekade på vilken storlek jag skulle välja 650 eller 725. Jag bestämde mig för 650 vilket enligt dem står inskriveti min journal. På Motiva garantibevis har man kryssat i 725. Hur får jag reda på vilket inlägg man har opererat in på mig. Detta oroar mig mycket och jag vill att de står till svars för detta.