Står inför att göra en bröstreduktion! Behandlas med waran och antiarytmika pga förmaksflimmer. Har någon blivit nekad op pga waranbehandling?