Skip to content

Bröstförminskning

Svar

När man ska göra en operation måste man väga risken med att minska Waranbehandlingen mot fördelen för dig att få den planerade operationen genomförd. Har du ätit Waran länge? Kanske kan man försöka få ditt flimmer att övergå i vanlig sinusrytm igen genom att göra en elkonvertering innan du gör bröstförminskningsoperationen? Det är viktigt att du tar upp diskussionen med den plastikkirurg som ska operara dig och berättar om din medicinering. Du behöve också träffa en narkosläkare för en bedömning inför en eventuell operation.Om man äter Waran och ska göra en operation brukar man vanligtvis minska antalet Warantabletter några dagar före operationen så att risken för blödning inte blir för stor. Om risken för blödning bedöms som stor och det inte är möjligt att dra ned på din Waranmedicinering, finns en risk att man vill skjuta din operation på framtiden.