Skip to content

Bred näsa

Fråga

Hej, jag är 14 år och jag har altid hatat min näsa, den är inte stor alls men den är enormt BRED och jag undrar vad jag kan göra åt det? Jag är ju bara 14 år och så?

Svar

Hej! När man är 14 år har inte näsan fått sin slutliga form. Man räknar vanligtvis med 16 år som allra tidigaste ålder för näsoperation. Och även vid den åldern görs det bara undantagsvis och då med föräldrarnas/vårdnadshavarens godkännande. På din fråga om någonting går att göra är svaret att det brukar vara möjligt att minska bredden på näsan. För att få mer information om det rekommenderas ett mottagningsbesök tillsammans med föräldrar när man är under 18 år. Med vänlig hälsning, Docent SO Wikström