Skip to content

Brazilian Butt Lift

Svar

Hej och tack för din fråga! Vid sk. Brazilian Butt Lift förstoras stussen med eget kroppsfett som med fettsugning "höstas" från t.ex. höfter, mage och rygg. Man kan härmed skulptera och förbättra formen på kroppen till en önskvärd proportion. Det finns allvarliga risker förbundna med att suga ut för stora mängder fett vid samma tillfälle då det kan leda till påverkan på hjärta och kärlsystem samt öka risken för blodproppar. Det finns riktlinjer, och i vissa länder även lagar om att man som mest får suga ut 3 liter fett på en patient vid en och samma operation. Dom flesta plastikkirurger och medlemmar i SFEP i Sverige följer dessa riktlinjer för att inte utsätta sina patienter för allvarliga risker och därför är svaret vid din första fråga nej. Det finns också begränsningar för hur mycket fett som kan överleva i stussen per transplantation så även om man skulle vilja och kunna transplantera 5 liter vid samma tillfälle så skulle en stor del av det transplanterade fettet inte överleva. Vid en väl utförd fettransplantion kan man räkna med att 70% av fettet överlever. Det finns risker vid alla kirurgiska ingrepp till exempel för infektion och blödning, ojämnheter i huden, nedsatt känsel i huden och ärrbildning, men vid detta ingrepp är den liten. Det är också viktigt att noggrant gå igenom och stämma av vad man kan förvänta sig för resultat med sin kirurg för slutresultatet är också beroende på patientens förutsättningar. Vänliga hälsningar, Elisabet