Skip to content

Bodytight

Fråga

Har lite frågor angående Bodytight där man använder värme vid fettsugningen. Hur blir resultatet jämfört med en vanlig fettsugning, Hur blir resultatet jämfört med vanlig fettsugning Och slutligen är det större risker vid någon av dessa

Svar

Bodytight är en ny metod som ännu så länge bara görs på ett fåtal kliniker i Sverige. Metoden bygger på att man använder radiovågor som tillför energi som spränger sönder fettcellerna. All ny teknik har en inlärningskurva. Rätt använd bör metoden fungera bra. En större energimängd tillförs dock än vid vanlig fettsugning. Detaljfrågor bör du ställa till den behandlande kliniken.