Har lite frågor angående Bodytight där man använder värme vid fettsugningen. Hur blir resultatet jämfört med en vanlig fettsugning, Hur blir resultatet jämfört med vanlig fettsugning Och slutligen är det större risker vid någon av dessa