Skip to content

Big

Svar

Hej, när man gör ett konsultationsbesök för disk kring ex en bröstförminskningsoperation diskuterar man alltid igenom eventuella övriga sjukdomar. Jag har själv opererat patienter med bröstförminskning som även haft SLE. Dock är ju detta en sjukdom med varierande intensitet som ju också kan gå i skov, så patientens allmäntillstånd är det som avgör om operationen är lämplig att utföra. Om man har en väldigt aktiv kraftig sjukdomsbild bör man överhuvudtaget inte belasta kroppen med ex en operation. Operation för bröstförminskning innebär narkos under kanske ngr timmar, tämligen stora ärr på vardera bröst med flera veckors efterföljande läkningsförlopp. Om en annan sjukdom som ex.SLE redan påverkar kroppen mycket,kan det helt enkelt bli för mycket och då avråder man från operation. Andra operationen som ex för allvarliga livshotande sjukdomar, ex en cancertumör, kan behöva genomföras ändå men det är då alltid förenat med en ökad risk för liv o hälsa. Man tar den risken vid en livshotande sjukdom, men inte vid ex en bröstförminskning. Om Du tar upp frågan vid Din konsultation med Din operatör kan Du säkert få en professionell bedömning av just Dina förutsättningar för en ev operation. Lycka till! Hälsningar Susan Sandahl