Funderar på benförlegning cirka 6 cm! Är det farligt?