Skip to content

ALCL

Svar

Hej, ALCL som kallas anaplastiskt storcellslymfom är en variant av non-Hodgkins lymfomsjukdom. Man har upptäckt denna typ av lymfom i vävnaden runt bröstimplantat. Det är ett ytterst litet fåtal patienter som har drabbats - runt 400 stycken kvinnor i hela världen de senaste åren, ett par stycken i Sverige. Lymfomet har god prognos men det finns ett tiotal beskrivna fall där kvinnor avlidit, en i Sverige 2015. Oftast har det hela börjat några år efter implantatsoperationen med en vätskebildning, sk serom, runt bröstimplantatet. Man har inte kunnat se någon skillnad hos olika tillverkares implantat, men lymfomen har drabbat kvinnor med sk texturerade, skrovliga implantat, ej glatta. Dock bör man vara medveten om att den allra största implantatsorten som används är texturerade. Att upptäckta lymfom fall uppstår i denna mycket stora grupp är rimligt. Idag rekommenderar man att en kvinna med implantat söker läkare om det uppstår vätskabildning i bröstet. Man har inte gått ut med någon generell rekommendation att på något sätt behöva välja bort texturerade implantat. Texturerade implantat har ofta en mycket bättre funktion då de inte glider runt lika mycket. Att implantatet glider runt är annars något som man tror kan hänga ihop med utveckling av kapselbildning. Hälsningar Susan Sandahl, Plastikkirurg