Jag har sned nässkiljevägg vilket gör att jag känner mig täppt i min ena näsborre. Håller jag för min ”normala” sida så kan jag knappt få in luft i min trånga. Är det något man kan få hjälp med via sjukvården att rätta till?