Skip to content

Corona Virus / Covid -19

mars 16, 2020

Uppdaterast kl 15.00  2020-03-16.        

Om du har planerat ett besök hos plastikkirurgisk klinik och har:

  • Feber över 38°
  • Andningssvårigheter
  • Hosta
  • Eller andra influensaliknande symptom

Skall du ABSOLUT stanna hemma. Du riskerar att smitta andra och vi alla är angelägna om att minska smittspridningen. Ring sjukvårdsupplysningen på 1177. Är du Akut sjuk med andningssvårigheter. Ring 112.

Har du lindriga symtom på luftvägsinfektion är myndigheternas rekommendation nu att stannar hemma och att du INTE söker läkare, annat än om du blir akut sjuk. Stanna hemma 2 dagar efter att du blivit frisk. Tillhör du riskgrupp eller söker för andra sjukdomstillstånd ska du alltså ringa 1177.

Om du varit utomlands sista 2 veckorna. Ring din klinik och rådgör.  Ev planerar man då för att boka om din tid till ett senare tillfälle.

Läs mer om frågor och svar på Folkhälsomyndigheten

Regeringen och Krisinformation

Krispaket från Finansdepartemenet 2020-03-16

WHO