Skip to content

Certifiering för estetiska injektionsbehandlingar ger en tryggare skönhetsbransch i Sverige!

februari 18, 2015

PRESSMEDDELANDE 16 FEBRUARI 2015
Certifiering för estetiska injektionsbehandlingar ger en
tryggare skönhetsbransch i Sverige!

Reglering av estetiska behandlingar är i Sverige nästan obefintlig.
Socialdepartementet har dock nu tillsatt en utredning om hur en reglering skulle kunna se ut, men det tar troligen flera år innan vi kan se en eventuell reglering komma till stånd. Har vi tid att vänta?

Just den frågan ställde sig initiativtagarna Ulf Samuelson, plastikkirurg och medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, och Carina Wilhelmsson, Affärsområdeschef på Allergan, våren 2014. Fanns det en möjlighet att branschen kunde ta rodret för att initiera en certifiering i syfte att öka patientsäkerheten? Galderma hade redan tidigare gjort certifiering under eget varumärke och bestämde sig under hösten att gå med och understöda projektet. Efterfrågan var uppenbar, men krävde stöd från alla involverade aktörer på marknaden liksom att framgångsrikt nå ut med informationen till slutkund. Först när kunden känner tryggheten hos en certifierad behandlare har målet nåtts med en tryggare skönhetsbransch i Sverige.

– ”Alla seriösa utövare i vårt skrå värnar om patientsäkerheten och en certifiering för injektionsbehandlingar skulle gynna alla, såväl konsumenter som behandlare. Min förhoppning är att det i framtiden blir en etablerad branschstandard”, säger Ulf Samuelson.

Estetiska injektionsrådet bildas
Den 20 augusti 2014 samlades representanter för branschorganisationerna för ett första möte gällande en fristående och oberoende certifiering för injektionsbehandlingar. Arbetsgruppen går under namnet Estetiska injektionsrådet och arbetet med att utveckla certifieringsprocessen, utbildningspaket och kommunikationsplaner påbörjades med stort engagemang och intensitet. Alla involverade har den gemensamma målsättningen att öka konsumentskyddet för injektionsbehandlingar, ett område som
länge varit helt oreglerat i Sverige.

Vad innebär Certifiering för Estetiska Injektioner (CEI)?
Fram till i dag har de flesta större kommersiella aktörerna erbjudit utbildning för sina befintliga kunder. Problemet har varit att det inte funnits någon generell standard som säkerställer en lägsta kunskapsnivå. Certifieringen som nu införs skall vara förbehållen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterska eller tandläkare). För att bli certifierad krävs att man som utövare avlägger ett prov som påvisar nödvändiga kunskaper inom bland annat anatomi, basal injektionskunskap och komplikationshantering. Certifieringen skall vara personlig och med hjälp av ett etiskt kontrakt ska den certifierade förbinda sig att fortlöpande delta i utbildningar inom området samt upprätthålla
kontinuitet i antalet behandlingar för att säkerställa praktiska färdigheter.

Utfärdas av Estetiska injektionsrådet
Certifieringen ska utfärdas av Estetiska injektionsrådet, bestående av en sammanslutning av fristående specialister från hela branschen och utgöra en trovärdig kvalitetsstämpel för injektionsbehandlande läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Den 25 april 2015 är det dags för den första examinationen
i Stockholm.

Följande personer ingår i Estetiska injektionsrådet:
ULF SAMUELSON, Plastikkirurg. Akademikliniken. Associerad styrelsemedlem och samordnare i valberedningen i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
BIRGIT STARK, Plastikkirurg. Plastikkirurggruppen Sabbatsberg. Ordförande i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
ANNE WETTER, Dermatolog. Diagnostiskt Centrum Hud. Styrelsemedlem Intressegruppen för Estetisk Dermatologi
CHARLOTT E BLOMBERG, Sjuksköterska. Akademikliniken. Fillers Academy for Nurses
CARINA GAMBORG, Sjuksköterska. Art Clinic. Ordförande Svensk Plastik Estetisk Sjuksköterska Organisation
ANNIKA HARLÉN, Sjuksköterska. ENTOUCH AB
JONAS VOGLER, Tandläkare. Valands Tandvård. Sekreterare i Swedish Academy of Cosmetic Dentistry
Icke röstberättigande medlemmar:
Allergan Norden AB
Galderma Nordic

Kanske den viktigaste nyheten vi någonsin postat. Äntligen en vägledning för oss konsumenter - leta efter certifiieringsloggan när du ska göra en injektion. Då vet du att din behandlare har rätt kvalifikationer. Nu rullas programmet ut över Sverige och på Acadermia kommer vi att berätta mer vad det innebär för dig som konsument. Acadermia verkar för att reda ut skönhetsdjungeln så att du enklare ska kunna göra säkra val.

Som konsument kan du snart läsa mer om Certifiering för Estetiska Injektioner (CEI) på www.estetiskainjektionsradet.se samt även söka efter certifierade behandlare i ditt närområde. Läs hela pressmeddelandet här:

PRESSMEDDELANDE 16 FEBRUARI 2015
Certifiering för estetiska injektionsbehandlingar ger en
tryggare skönhetsbransch i Sverige!

Reglering av estetiska behandlingar är i Sverige nästan obefintlig.
Socialdepartementet har dock nu tillsatt en utredning om hur en reglering skulle kunna se ut, men det tar troligen flera år innan vi kan se en eventuell reglering komma till stånd. Har vi tid att vänta? 

Just den frågan ställde sig initiativtagarna Ulf Samuelson, plastikkirurg och medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, och Carina Wilhelmsson, Affärsområdeschef på Allergan, våren 2014. Fanns det en möjlighet att branschen kunde ta rodret för att initiera en certifiering i syfte att öka patientsäkerheten? Galderma hade redan tidigare gjort certifiering under eget varumärke och bestämde sig under hösten att gå med och understöda projektet. Efterfrågan var uppenbar, men krävde stöd från alla involverade aktörer på marknaden liksom att framgångsrikt nå ut med informationen till slutkund. Först när kunden känner tryggheten hos en certifierad behandlare har målet nåtts med en tryggare skönhetsbransch i Sverige.

- ”Alla seriösa utövare i vårt skrå värnar om patientsäkerheten och en certifiering för injektionsbehandlingar skulle gynna alla, såväl konsumenter som behandlare. Min förhoppning är att det i framtiden blir en etablerad branschstandard”, säger Ulf Samuelson.

Estetiska injektionsrådet bildas 
Den 20 augusti 2014 samlades representanter för branschorganisationerna för ett första möte gällande en fristående och oberoende certifiering för injektionsbehandlingar. Arbetsgruppen går under namnet Estetiska injektionsrådet och arbetet med att utveckla certifieringsprocessen, utbildningspaket och kommunikationsplaner påbörjades med stort engagemang och intensitet. Alla involverade har den gemensamma målsättningen att öka konsumentskyddet för injektionsbehandlingar, ett område som
länge varit helt oreglerat i Sverige.

Vad innebär Certifiering för Estetiska Injektioner (CEI)?
Fram till i dag har de flesta större kommersiella aktörerna erbjudit utbildning för sina befintliga kunder. Problemet har varit att det inte funnits någon generell standard som säkerställer en lägsta kunskapsnivå. Certifieringen som nu införs skall vara förbehållen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterska eller tandläkare). För att bli certifierad krävs att man som utövare avlägger ett prov som påvisar nödvändiga kunskaper inom bland annat anatomi, basal injektionskunskap och komplikationshantering. Certifieringen skall vara personlig och med hjälp av ett etiskt kontrakt ska den certifierade förbinda sig att fortlöpande delta i utbildningar inom området samt upprätthålla
kontinuitet i antalet behandlingar för att säkerställa praktiska färdigheter.

Utfärdas av Estetiska injektionsrådet
Certifieringen ska utfärdas av Estetiska injektionsrådet, bestående av en sammanslutning av fristående specialister från hela branschen och utgöra en trovärdig kvalitetsstämpel för injektionsbehandlande läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Den 25 april 2015 är det dags för den första examinationen
i Stockholm.

Följande personer ingår i Estetiska injektionsrådet:
ULF SAMUELSON, Plastikkirurg. Akademikliniken. Associerad styrelsemedlem och samordnare i valberedningen i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
BIRGIT STARK, Plastikkirurg. Plastikkirurggruppen Sabbatsberg. Ordförande i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
ANNE WETTER, Dermatolog. Diagnostiskt Centrum Hud. Styrelsemedlem Intressegruppen för Estetisk Dermatologi
CHARLOTT E BLOMBERG, Sjuksköterska. Akademikliniken. Fillers Academy for Nurses
CARINA GAMBORG, Sjuksköterska. Art Clinic. Ordförande Svensk Plastik Estetisk Sjuksköterska Organisation
ANNIKA HARLÉN, Sjuksköterska. ENTOUCH AB
JONAS VOGLER, Tandläkare. Valands Tandvård. Sekreterare i Swedish Academy of Cosmetic Dentistry
Icke röstberättigande medlemmar:
Allergan Norden AB
Galderma Nordic