Fettsugning är en plastikkirurgisk metod för att avlägsna lokala ansamlingar av fett på kroppen.
Störs man av begränsade fettansamlingar kan man många gånger bli hjälpt med fettsugning.
En sond (tunn slang) införs då genom ett litet snitt och kopplas till en vakuumpump.
Sonderna, vanligen 2 till 5 mm breda, är trubbiga med hål under tippen för att inte skada nerver och större kärl. Nya tekniker med laser och radiovågor finns men dessa är inte standardbehandling och kan i fel händer ge upphov till oönskade resultat.
För att minimera blödning sprutar man in lokalbedövningsmedel med adrenalin även om ingreppet utförs under narkos. Metoden är inte lämpad för viktreduktion vid allmän övervikt och stora fettsugningar på över fem kg kan, i synnerhet om de upprepas, ge farliga komplikationer som blodpropp.
Fettsugning
Att bli av med smärre fettansamlingar på lårens ut- och insida, höfter, buk och under haka kan upplevas som mycket positivt av patienter. Lokala komplikationer är ovanliga men huden över det fettsugna området kan bli vågig och oregelbunden i synnerhet hos äldre patienter med dålig elasticitet i huden.
Det kan ta minst ett halvår innan det fettsugna området känns helt mjukt och normalt.