Ett uttalat ”häng” i nedre delen av buken är vanligt efter viktnedgång eller efter upprepade graviditeter. Orsaken är uttänjd bukvägg med hudbristningar (striae).
En bukplastik kan korrigera detta. Ingreppet medför ett långt ärr från höft till höft ovan blygden.
Vid operation avlägsnas hud från höfterna mellan venusberget och naveln och resterande hud upp till revbensbågarna löses från bukväggen. Bukväggens muskulatur stramas åt genom att sys ihop i mittlinjen varefter den övre huden sys ner mot den nedre. Naveln förs ut till sin normala position.
Ibland gör man en bukplastik med fettsugning, s.k. lipo-abdominoplastik.
En bukplastik innebär en vidsträckt lösning av huden varför risk för blödning och försvårad läkning är större än för de flesta andra estetiska ingrepp.
I synnerhet vid övervikt måste risken för blodpropp övervägas.
Bukplastik
1. Huden med det gamla navelhålet nedanför den streckade linjen lyfts från bukväggen och skärs bort. Nytt hål för naveln görs ovanför.
2. Ärrlinjen med den nya naveln.