En skrynklig och valkig buk efter viktminskning eller graviditeter kan ofta åtgärdas med gott resultat. Det sker bäst med en bukplastik, ibland kombinerad med fettsugning.
Enbart fettsugning ger ett gott resultat, men då endast hos yngre utan slapphet i bukvägg och hud.
Läs mer om:
Bukplastik
Fettsugning