Skip to content

Bröstimplantat register även i UK

oktober 18, 2016

Läs hela artikeln här

 

http://www.bbc.com/news/health-37658417

 

Sverige lanserade Bröstimplantat register (BRIMP) redan 2014

De nationella kvalitetsregistren ger en unik möjlighet att följa vårdens resultat. De bygger på data som samlats in från hälso-och sjukvården. Syftet är att ge underlag till förbättringsarbete och att öka patientsäkerheten.

Utdrag ur Pressmeddelande BRIMP  160519

Principiellt viktiga frågor inför framtidens sjukvård
Hur kan vi framöver skydda våra patienter från att liknande bedrägeri upprepas i vård som blir allt mer teknisk och materialberoende?
Kan vi lita på certifieringsinstitutens godkännande – bör dessa skärpas?
Kan enskilda kirurger utkrävas ansvar – eller verkligen stämmas som hänt i detta ärende – för att ha använt godkända produkter i god tro och på ett korrekt sätt, produkter som senare visat sig felaktiga?
Vad kan konsekvenserna bli för hela sjukvårdssystemet om en mycket spridd medicinteknisk produkt i efterhand visar sig felaktig? Var ligger ansvaret?