Skip to content

Bröstimplantat kan ge cancer ”Väldigt sällsynt åkomma”

juni 14, 2017

Bröstimplantat kan ge cancer

Lyssna på hela inslaget SR radio

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6708608

Publicerat tisdag 6 juni kl 03.02
”Väldigt sällsynt åkomma”
(2:02 min)
En relativt nyupptäckt biverkning av bröstimplantat är cancer i lymfsystemet. Foto: Sebastien Nogier/Scanpix.

Bröstimplantat kan i sällsynta fall leda till cancer i lymfsystemet. Kunskapen om den här mycket ovanliga biverkningen växer globalt. I Sverige har ett fåtal patienter fått biverkningen, varav en kvinna som avlidit.

– Det är naturligtvis högst allvarligt om man får en cancersjukdom av ett bröstimplantat. Det är ingenting som vi har räknat med och det är en relativt nyupptäckt åkomma som yrkeskåren tar på högsta allvar, säger Birgit Stark, som är överläkare i plastikkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

I februari i år rapporterade amerikanska myndigheter om 359 cancerfall som kunde kopplas till bröstimplantat. Nio av patienterna har avlidit. Senare har 61 fall rapporterats från Australien och Nya Zeeland och nyligen ett första fall från Asien.

I Sverige avled en kvinna i december 2015 av den här särskilda sortens lymfcancer, som kallas för ALCL. Utöver det finns ett dödsfall där man misstänker en koppling till implantaten, och tre fall där patienterna blivit friska, säger Birgit Stark.

– Det gäller att vara observant om man har ett bröstimplantat och får en svullnad i bröstområdet, då bör man uppsöka sin plastikkirurg.

Cancern uppstår när det bildas vätska i anslutning till implantatet, ett så kallat serom, och om det dyker upp flera år efter operationen ska man bli extra misstänksam. Biverkningen verkar vara vanligare när implantat med skrovlig yta har använts, men man har inte kunnat koppla den till någon särskild tillverkare.  Forskarna misstänker också att det finns en genetisk faktor som spelar in.

Om sjukdomen upptäcks tidigt kan man bli botad bara genom att implantaten tas ut ur kroppen, då försvinner också sjukdomen. Men om cancern spritt sig i kroppen behövs behandling med cytostatika.

Trots att det här är en allvarlig sjukdom, tycker plastikkirurgen Birgit Stark inte att kvinnor med implantat ska oroa sig.

– Det är en väldigt sällsynt åkomma, men man bör vara medveten om den möjligheten.