Bröstförstoring med silikonimplantat är ett av de vanligaste och numera säkraste estetiska ingreppen.
De moderna implantaten har hög kvalitet vad gäller höljets hållfasthet och innehållet ska vara vävnadsvänligt. De tidiga implantaten gick ofta sönder och kunde ge kapselproblem dvs. en reaktion kring implantaten som var smärtsam och deformerade brösten. Dessa problem är sällsynta med nuvarande inlägg.
Långtidsstudier har inte visat att en ökad risk för generella problem som reumatisk sjukdom eller cancer föreligger hos patienter med silikoninlägg.
Silikonimplantat består av ett hölje av silikonplast och levereras vanligen fyllda med en silikon-gel. Bröstinläggen kan även levereras tomma med en ventil för påfyllning med koksaltlösning.
På marknaden finns en mängd olika implantat med olika former och konsistenser. Din plastikkirurg kommer att rekommendera vilket implantat som är lämpligt i just ditt fall.
Bröstförstoring
Vid operation införs implantaten oftast via ett snitt under bröstet men kan även läggas in genom snitt vid yttre delen av vårtgården eller i armhålan (se bild 1).
En ficka skapas antingen ovan eller under bröstmuskeln som rymmer den planerade implantatstorleken, vanligast mellan 200-400 ml (se bild 2, 3 och 4).
Bröstförstoring 2
2. Bröstets anatomi
3. Implantat under bröstmuskeln
4. Implantat under bröstkörteln
Den nyopererade kräver i regel avsevärd smärtlindring de första dygnen i synnerhet efter inläggning under muskeln som numera är vanligast. Akuta problem som blödning och infektion kan uppstå vid alla kirurgiska ingrepp.
Om brösten endast är små men för övrigt välformade och symmetriska blir resultaten i regel mycket bra. Om brösten är olika stora eller vid formavvikelser kan resultatet inte alltid bli perfekt. Detta är viktigt att bli informerad om detta före operation.
Att förväntningar efter ett estetiskt ingrepp inte alltid är infriade är inte ovanligt. De kan undvikas genom noggrann information vid konsultation så att du som patient får en realistisk uppfattning av vad som kan uppnås.