Skip to content

Marie Forseni

Nyheter inom plastikkirurgi duggar tätt i världens alla massmedier.
Det gäller dock att skilja på nyheter och ”nyheter”. En del av allt som skrivs om nya medel och metoder för att bevara ungdom och skönhet är ovetenskapligt och oseriöst.

De nyheter som du kan läsa här har passerar SFEP’ s granskning.

Våra nyheter om plastikkirurgi – inte så frekventa, men desto pålitligare.

New Plastic Surgery Statistics Reveal Focus on Face and Fat

American Society of Plastic Surgeons Releases Report Showing More Patients Using Their Own Fat to Sculpt Läs hela artikeln https://www.plasticsurgery.org/news/press-releases/new-plastic-surgery-statistics-reveal-focus-on-face-and-fat ARLINGTON HEIGHTS, Ill. – New

Marie Forseni