Skip to content

Johan Thorfinn, admin

Nyheter inom plastikkirurgi duggar tätt i världens alla massmedier.
Det gäller dock att skilja på nyheter och ”nyheter”. En del av allt som skrivs om nya medel och metoder för att bevara ungdom och skönhet är ovetenskapligt och oseriöst.

De nyheter som du kan läsa här har passerar SFEP’ s granskning.

Våra nyheter om plastikkirurgi – inte så frekventa, men desto pålitligare.

Fler resistenta bakterier utomlands

Dagens Nyheters webbupplaga rapporterar (3/1) att det i Region Stockholm har skett en ökning av antalet infektioner med resistenta bakterier (MRSA) hos kvinnor i åldersgrupperna

IVO åtalsanmäler

Läkartidningen (29/10) rapporterar att en kvinna som injicerat botox och filler utan att ha legitimation har åtalsanmälts av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för

Johan Thorfinn, admin