Skip to content

adminfredrik

Nyheter inom plastikkirurgi duggar tätt i världens alla massmedier.
Det gäller dock att skilja på nyheter och ”nyheter”. En del av allt som skrivs om nya medel och metoder för att bevara ungdom och skönhet är ovetenskapligt och oseriöst.

De nyheter som du kan läsa här har passerar SFEP’ s granskning.

Våra nyheter om plastikkirurgi – inte så frekventa, men desto pålitligare.

About Post-Surgery Care

Läs hela artikeln här You can ask your friends, your family, your neighbors and the person sitting next to you on your next plane ride,

Sofhia blev sjuk av sin bröstoperation

av en slump hittade hennes mamma en artikel om ”Breast Implant Illness” (BII). BII är inte en diagnos enligt diagnosmanualen ICD och just nu pågar

World Plastic Surgery Day, July 15

The concept of National Plastic Surgery Day was first introduced by Dr S Raja Sabapathy, the President of the Association of Plastic Surgeons of India,

New Plastic Surgery Statistics Reveal Focus on Face and Fat

American Society of Plastic Surgeons Releases Report Showing More Patients Using Their Own Fat to Sculpt Läs hela artikeln https://www.plasticsurgery.org/news/press-releases/new-plastic-surgery-statistics-reveal-focus-on-face-and-fat ARLINGTON HEIGHTS, Ill. – New

adminfredrik