Skip to content

Artikel plastikkirurgi och MOMS Dagens Industri 150706

juli 22, 2015

Så slår momsen mot plastikkirurgerna

Uppdaterad 2015-07-07 10:41. Publicerad 2015-07-06 19:43

Den nya momsplikten på estetiska operationer skapar osäkerhet hos plastikkirurgerna. Men trots prishöjningar har klinikerna inte drabbats av någon minskad kundtillströmning.

Sedan årsskiftet är estetiska operationer som görs i kosmetiskt syfte utan att vara medicinskt motiverat momspliktiga. Detta har lett till en viss osäkerhet inom branschen då många ingrepp inte endast görs av estetiska skäl och det är upp till plastikkirurgen att avgöra vilka ingrepp som är rent kosmetiska och därmed ska vara momsbelagda.

”Vi har en dialog med Skatteverket hur det här ska hanteras. Som plastikkirurg på privatklinik gör man en blandning av rena skönhetsingrepp och vad som görs på sjukhus. Det finns idag inga riktlinjer utan det är upp till varje klinik att göra en bedömning”, säger Fredrik Gewalli, styrelseledamot i branschföreningen Svensk förening för estetisk plastikkirurgi (SFEP).

  • LÄS MER: Plastikkirurgen säger nej till ankläppar

SFEP försöker skapa en struktur kring vad som är rent kosmetiska ingrepp och vilka som är plastikkirurgisk sjukvård. Tanken är att branschen ska kunna göra en rättvis och konsekvent bedömning vad som ska vara belagt med moms.

”Den helt övervägande andelen av ingreppen är plastikkirurgisk sjukvård och endast 10-20 procent av ingreppen är rent estetiska enligt våra medlemmar. Men det finns en gråzon”, säger Fredrik Gewalli.

”Alla känner en osäkerhet. Vi har varit i kontakt med Skatteverket men då det inte finns några regler finns det en oro om att man gör fel och alla försöker anpassa sig. Mardrömmen är om vissa ingrepp momsbeläggs för privatkliniker men inte inom det offentliga”, fortsätter han.

Momsplikten har lett till en ökad administration gör klinikerna. Men enligt Fredrik Gewalli har SFEP:s medlemmar inte märkt av någon minskning i kundströmmarna eller något förändring i konsumentbeteendet. Detta trots att de flesta kliniker har höjt sina priser.

”Prisacceptansen har varit väldigt stor. Det har inte alls blivit en så stor förändring som vi befarade utan folk har förstått att det införts och att det innebär större kostnader. Sen är det säkert många som tyckt att det blivit lite för dyrt på marginalen”, säger Ulf Samuelson, plastikkirurg på Akademikliniken.

Akademikliniken är en av de större spelarna på den svenska marknaden för estetiska operationer och ingrepp och omsätter över 300 miljoner kronor om året. För att hantera momshöjningen har de gjort en beräkning av vad kostnaden kommer bli och slagit ut den över samtliga ingrepp vilket innebär ett påslag på omkring 10-12 procent.

”Även tidigare har det varit momspliktigt med saker som estetiska injektioner. En momshöjning tror jag man har en större förståelse för som kund”, säger Ulf Samuelson.

Enligt Ulf Samuelson är de vanligaste ingreppen olika former av bröstingrepp såsom förstoring, förminskning eller lyft. Den vanligaste kunden en 38-årig tvåbarnsmor.

Finns det en risk att fler åker utomlands för billigare operationer?

”Redan innan momshöjningen fanns det en ganska stor medicinsk turism till ställen där det är billigare. Den risken ökar nu. Får du problem efter en operation blir det svårt med uppföljning och vi har fått en del patienter som kommer till oss efter att de gjort operationer i andra länder”, säger Ulf Samuelson.

Det finns i dagsläget ingen bra statistik över vad branschen omsätter då den består av många olika typer av aktörer och vissa ingrepp inte heller är rapporteringsskyldiga. Uppfattningen är dock att den växer.

”Vi har expanderat vår verksamhet de senaste åren och jag tror att branschen gör det generellt. Det som växer mest är olika icke kirurgiska ingrepp som botox, filler och laserbehandlingar. Men även kirurgiska ingrepp växer”, säger Ulf Samuelson.

Vilken bank ger bäst betalt för dina fakturor? (Extern tjänst)

Viktor Mölne viktor.molne@di.se