Redan från 35-årsåldern besväras många av tilltagande åldersförändringar kring ögonen. Huden på de övre ögonlocken hänger alltmer, globvecket i övre ögonlocket försvinner och s.k. påsar i undre ögonlocken uppstår.
Vid övre ögonlocksplastik avlägsnas hudöverskott samt vanligen överskott av fett. I undre ögonlocken görs i princip samma ingrepp men betydligt mindre hud avlägsnas för att undvika vidgad ögonspringa eller neddraget ögonlock. Generella risker är blödning och infektion, något som dock är ytterst ovanligt. Ärren i övre ögonlocken och i undre ögonlocken blir som regel osynliga men kan i enstaka fall läka med synliga ärr.
ogonlocksplastik
1. Påsiga övre och undre ögonlock före operation.
2. Hud avlägsnas ofta inom detta område.
3. Efter övre och undre ögonlocksplastik, diskreta ärr i det streckade området.