Ansiktslyftning och ögonlocksplastik motverkar ”häng” men inte rynkor i sig.
För att reducera eller utplåna ansiktsrynkor påverkar man den ytliga delen av huden ungefär som vid en ytlig brännskada. Störande rynkor runt munnen har sedan länge framgångsrikt behandlats med hudslipning mekaniskt med t.ex. sliptrissa.
Andra metoder är kemisk ”peeling” då plastikkirurgen med hjälp av ämnen som fenol och triklorättiksyra avlägsnar övre delen av huden.
En liknande funktion har olika typer av laser som blivit populära. Samtliga dessa tekniker kan ge en föryngring av hudens utseende men oftast till priset av en ökad känslighet t.ex. mot solbestrålning. Läkningsförloppet efter dessa behandlingar är utdraget. Riskerna med samtliga dessa åtgärder är att det kan uppstå kvarstående pigmentstörningar samt att behandlingen blir för djup med och ärrbildningar som följd.
lyft-2
Före och efter fillerbehandling, helt ansikte.
ansiktsrynkor
Detalj före och efter behandling av panna och ögonregion.
 ”Fillers” det vill säga substanser som injiceras in i huden har blivit mycket populära då man snabbt kan åtgärda misshagliga rynkor och veck. Hyaluronsyra, (t.ex. Restylane, Juvéderm Stylage och Theosyal) är de vanligaste produkten på marknaden.  Hyaluronsyra bryts ner på sikt varför injektionerna måste upprepas.
Ett annat sätt att släta ut rynkor är injektion av botulinum toxin (t.ex. Botox, Vistabel, Azzalure och Bocouture.) som har en avslappnande effekt på de muskler som vid sammandragning orsakar rynkor och veck, exempelvis kring ögonlock och på panna. Effekten av botulinum toxin är övergående och måste upprepas.