Med tilltagande ålder förändras ansiktet. Estetiska ingrepp kan många gånger hjälpa någon som lider av att ögonlocken är hängiga och påsiga eller att kind och hals sjunkit ner.
En förändring av ansiktets utseende är en vanlig orsak till en estetisk operation. Medfödda defekter i exempelvis näsans eller hakans form är oftast inte påtagliga förrän ansiktet vuxit färdigt i sena tonåren. Utstående öron kan däremot behövas korrigeras redan vid 6- till 7-års ålder om barnet är besvärat av detta. Det vanligaste är dock att avvakta med estetisk korrektion till 18-års åldern.
Här följer en inledande information om olika korrigeringar av ansiktsförändringar. Bildmaterialet delar vi med den kanadensiska plastikkirurgiska föreningen.
Läs mer om:
Näsa
Ansiktslyftning (facelift) och pannlyft
Ögonlock
Ansiktsrynkor
Hudförändringar
Hårtransplantation
Noggrannare beskrivningar kan du få på de olika kirurgernas hemsidor, eller genom en personlig kontakt. Se Medlemsförteckning.