Skip to content

Nyheter inom plastikkirurgi duggar tätt i världens alla massmedier.
Det gäller dock att skilja på nyheter och ”nyheter”. En del av allt som skrivs om nya medel och metoder för att bevara ungdom och skönhet är ovetenskapligt och oseriöst.

De nyheter som du kan läsa här har passerar SFEP’ s granskning.

Våra nyheter om plastikkirurgi – inte så frekventa, men desto pålitligare.

New Warnings Against Medical Tourism

Läs hela artikeln här Turkey has become a go-to place for many British nationals to receive elective cosmetic surgery. But MP John McNally urged the

AI is raising stakes for plastic surgery

AI is raising stakes for plastic surgery By DANIEL PAYNE, RUTH READER and ERIN SCHUMAKER  01/30/2024 02:00 PM EST Artificial intelligence could turbocharge the social

Biggest Plastic Surgery Trends of 2024

These Will Be the Biggest Plastic Surgery Trends of 2024“Menopause makeovers” and all the lifts — face, breast, and neck — are set to dominate

Vad är Trådlyft ?

While thread lifts can’t replace a surgical face-lift, they can be useful for the right patients https://www.today.com/health/skin-beauty/thread-lift-facial-threading-rcna77988?mkt_tok=MTAxLUJTTy05OTMAAAGLNVuJzKe4zJ_HpCWMrFD17-_dI4pyvXspDLye6zTv9aMtN-kclWAr-ras_dM5PPhiWkskURexWkMN2mYNxU8R5kY7z-AEgPjDxjGxp9cTe-I

Influencers slutar retuschera bilder

Sex av Sveriges största influencers meddelar att de slutar retuschera bilder. Det här för att inte få följarna att må dåligt. Initiativet ”Riktlinjer för Positiv

Fler resistenta bakterier utomlands

Dagens Nyheters webbupplaga rapporterar (3/1) att det i Region Stockholm har skett en ökning av antalet infektioner med resistenta bakterier (MRSA) hos kvinnor i åldersgrupperna