Skip to content

20 mars, 2024

Nyheter inom plastikkirurgi duggar tätt i världens alla massmedier.
Det gäller dock att skilja på nyheter och ”nyheter”. En del av allt som skrivs om nya medel och metoder för att bevara ungdom och skönhet är ovetenskapligt och oseriöst.

De nyheter som du kan läsa här har passerar SFEP’ s granskning.

Våra nyheter om plastikkirurgi – inte så frekventa, men desto pålitligare.

New Warnings Against Medical Tourism

Läs hela artikeln här Turkey has become a go-to place for many British nationals to receive elective cosmetic surgery. But MP John McNally urged the

20 mars, 2024