Skip to content

29 oktober, 2021

Nyheter inom plastikkirurgi duggar tätt i världens alla massmedier.
Det gäller dock att skilja på nyheter och ”nyheter”. En del av allt som skrivs om nya medel och metoder för att bevara ungdom och skönhet är ovetenskapligt och oseriöst.

De nyheter som du kan läsa här har passerar SFEP’ s granskning.

Våra nyheter om plastikkirurgi – inte så frekventa, men desto pålitligare.

About Post-Surgery Care

Läs hela artikeln här You can ask your friends, your family, your neighbors and the person sitting next to you on your next plane ride,

29 oktober, 2021