Skip to content

Fler resistenta bakterier utomlands

januari 3, 2022

Dagens Nyheters webbupplaga rapporterar (3/1) att det i Region Stockholm har skett en ökning av antalet infektioner med resistenta bakterier (MRSA) hos kvinnor i åldersgrupperna 20-39 år där patienten har smittats utomlands. DN skriver om ett fall med en patient som åkt till Turkiet för att genomgå estetisk plastikkirurgi och ådrog sig en allvarlig infektion som misstänktes härröra från operationen utomlands. Enligt skribenten så tog det ett halvår för infektionen att läka ut och krävdes också flera operationer.

– Att utlandsvård är en riskfaktor för att man ska få resistenta bakterier är välkänt sedan länge, men vi har inte förut fått så många spontana vittnesmål från sjukvårdspersonal om problemet. De upplever att infektioner efter skönhetsoperationer utomlands har ökat, säger Anna-Lena Fastén, som är läkare på Strama Stockholm enligt artikeln i DN.

SFEP vill med detta exempel belysa att förekomst av resistenta bakterier är vanligare i de flesta länder i Europa jämfört med Sverige, och detta måste vägas in som en risk när man som patient väljer att åka utomlands för att genomgå infektionskänslig plastikkirurgi. Eftersom förekomsten av resistenta bakterier är mycket lägre i Sverige så är risken att drabbas lägre om man väljer att genomgå sin operation här istället. Den ekonomiska vinsten med att opereras utomlands äts snabbt upp om man kommer hem och det visar sig att man har drabbats av svåra infektioner som måste behandlas här hemma.

Direktlänk till artikeln https://www.dn.se/vetenskap/fler-drabbas-av-resistenta-bakterier-efter-operationer-utomlands/

Grafik från DN.